Isabelle van aarle-Finaliste of Miss Beauty of Noord-Brabanr

Isabelle Van Aarle

( Lid van team: Miss Beauty of Noord-Brabant 2020 )

van totaal € 200 (55%)
Afgesloten
Een gezin kan op allerlei verschillende manieren in financiële problemen komen. Door dit kunnen kinderen niet meer mee doen aan hun sociale omgeving waardoor het gevolg is dat ze zich achtergesteld voelen. Dit heeft uitwerking op hun welbevinden in de toekomst. Zij voelen zich dan minder waard dan anderen. Dit graag voorkomen. Vandaar dat ik graag de linda foundation ondersteun.