Jelle loopt de Dam-tot-Dam voor de Linda Foundation

Jelle Jansons

( Dam tot Damloop 2018 )

van totaal € 200 (50%)
Afgesloten

Als 1 op de 9 kinderen nog altijd in armoede opgroeit, is een actie als deze het minste dat ik kan doen om ze tóch een goede start te geven. Help je mee?