Kerstactie NN 2020 / Christmas activation NN 2020

NN Group
van totaal € 9.000 (94%)

Dit jaar heeft de COVID-19 pandemie de wereld op zijn kop gezet. Voor ons persoonlijk, maar ook op grote schaal omdat de economie hard is getroffen. Maar liefst een kwart van de huishoudens heeft te maken gekregen met een terugval van het inkomen als gevolg van corona. Hierdoor is de feestelijke decembermaand voor veel ouders juist heel stressvol omdat het financieel veel impact heeft. De LINDA.foundation zet zich in voor deze gezinnen en kan zeker nu onze hulp hard gebruiken.

Vanuit ons maatschappelijke programma NN Future Matters zetten wij ons in om financieel welzijn te bevorderen, maar ook om geldzorgen te verminderen. Daarom steunen we al jaren de LINDA.foundation. Zij sturen gezinnen in armoede een box met cadeaubonnen zodat ze een cadeautje kunnen kopen, een kerstdiner op tafel kunnen zetten en bijvoorbeeld een winterjas of handschoenen kunnen kopen voor de kinderen.

Alle donaties die door medewerkers worden gedaan via deze actiepagina, worden door NN Future Matters verdubbeld!

-----------------------------------------

Due to the COVID-19 pandemic, this year has been a rollercoaster. Emotionally but also financially, due to the pandemic’s impact on the economy. One in four households experienced a decline in income in the past few months. For an increasing number of parents the month of December can be stressful instead of the festive month that it should be. The LINDA.foundation is committed to helping these families and could really use our support.

With NN’s community investment programme Future Matters we aim to promote financial empowerment and alleviate financial distress. This is why we have supported the LINDA.foundation for years. They send a giftbox to families in financial difficulties so they can buy their children a present, prepare a Christmas dinner or buy gloves and a winter coat for their children.  

All donations made by colleagues through this website will be matched by NN Future Matters!