Hogeschool Inholland

Pink Power
van totaal € 1.500 (84%)
Afgesloten

Samen lopen we 10 km om minstens om geld op te halen voor de LINDA.foundation. Met dit bedrag steunen we gezinnen met kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.